VIJF!

Een verrassend concept dat de dialoog faciliteert!

 

Vijf is Rotterdam.....

Onze prachtige stad aan de Maas heeft er een nieuw paradepaardje bij! Met de ambitie om net zo’n sterke merknaam te worden als Rotterdam zelf en wellicht, net als de “Kapsalon”, straks tot het immaterieel cultureel erfgoed te behoren zet Vijf voet aan wal in 010.

Vijf is positief, creatief en is beweging. Vijf bouwt bruggen en verbindingen. Tussen politiek, ambtenarij en burgers én tussen burgers onderling.          Vijf zet in op maatschappelijke betrokkenheid en sociale wederopbouw. We volgen trends maar lopen voornamelijk voorop!

We stropen de mouwen op en gaan aan de slag. We voeren de, inspirerende, dialoog met respect en vanuit de leefwereld van mensen zoals jij en ik.    Vijf sluit aan bij actuele ontwikkelingen en zal een platform zijn waarop Rotterdammers elkaar ontmoeten in alle diversiteit.             Niet moeilijk! Niks ingewikkelds! Maar wel sterk. Daarom is Vijf Rotterdam!

 

Met Vijf faciliteren we, in opdracht (van overheid, kunst en cultuursector, gemeente of bedrijfsleven), de dialoog rond actuele thema’s en onderwerpen. Dat doen we op onze eigen wijze, volgens onze eigen methodiek maar altijd in overleg met de opdrachtgever….                                                        Want we leveren natuurlijk wel maatwerk! En altijd in verbinding met anderen. Samen. Want alleen vinden we er niks aan!

Vijf is een prachtig concept. Het helpt de opdrachtgever om feedback, nieuwe inzichten en opinies te verzamelen. Om te onderzoeken en zichtbaar te maken wat er leeft!                                                                                                                        We faciliteren de dialoog en doen dat echt anders dan anderen!                                                                                      We maken complexe vraagstukken simpel. We maken gebruik van bestaande netwerken en menselijk kapitaal. We denken niet vanuit het probleem maar vanuit de oplossing. We zijn geen eendagsvlieg maar een serieuze innovatie die gaat voor duurzaamheid. We zijn een nieuwe manier van communiceren. Geen saaie debatten. Geen smoezelige achterafzaaltjes. Maar mooie locaties, dynamische werkvormen en inspirerende sprekers. We prikkelen en dagen de deelnemers uit om hun horizon te verbreden. Met respect, nieuwsgierig en in alle vrijheid en diversiteit. 

We vinden het een mooie uitdaging om Vijf te verbinden met de stad Rotterdam. Natuurlijk omdat we zelf Rotterdammers zijn en deze stad in ons hart klopt. Omdat we iets willen betekenen voor onze stad. Omdat we denken dat het een concept is dat bij de stad past.Creatief, no-nonsens, eigentijds en ludiek. Maar het Vijf concept en de methodiek zijn ook uitstekend toepasbaar in verschillende andere domeinen; zowel sociaal cultureel en maatschappelijk als in de kunst- en cultuursector of binnen het bedrijfsleven. Of binnen de zorg, het onderwijs, welzijn of de politiek. Op alle vraagstukken waarin we de dialoog, in al haar facetten, als middel willen inzetten. Op alle plekken en binnen alle vraagstukken waarin we hechten aan de mening, visie, opinie, oplossingen en feedback van burgers en klanten. Van gewone maar toch heel bijzondere mensen.                                                  Of het nu gaat om verandertrajecten, burgerparticipatie, het creëren van draagvlak of de marketing van een nieuw product. Vijf is, steeds op maat gemaakt, breed inzetbaar. Vijf kan en wil het verschil maken voor jou probleem, vraag of product. Vijf is in alle bescheidenheid een prachtig middel om in te zetten wanneer jij dat nodig vindt!