Vijf!@Toolz Trainingen

Een verrassend concept dat de dialoog faciliteert!

 

Vijf is Rotterdam.....

Onze prachtige stad aan de Maas heeft er een nieuw paradepaardje bij! Met de ambitie om net zo’n sterke merknaam te worden als Rotterdam zelf en wellicht, net als de “Kapsalon”, straks tot het immaterieel cultureel erfgoed te behoren zet Vijf voet aan wal in 010.

Vijf is positief, creatief en is beweging. Vijf bouwt bruggen en verbindingen. Tussen politiek, ambtenarij en burgers én tussen burgers onderling.              Vijf zet in op maatschappelijke betrokkenheid en sociale wederopbouw. We volgen trends maar lopen voornamelijk voorop!

We stropen de mouwen op en gaan aan de slag. We voeren de, inspirerende, dialoog met respect en vanuit de leefwereld van mensen zoals jij en ik.                                   Vijf sluit aan bij actuele ontwikkelingen en zal een platform zijn waarop Rotterdammers elkaar ontmoeten in alle diversiteit.             Niet moeilijk! Niks ingewikkelds! Maar wel sterk. 

Daarom is Vijf Rotterdam!

 

Vijf is het concept van Toolz trainingen. Het faciliteert, in opdracht van overheid, kunst en cultuursector, gemeente of bedrijfsleven, de dialoog rond actuele thema’s en onderwerpen. Dat doen we op onze eigen wijze, volgens onze eigen methodiek maar altijd in overleg met de opdrachtgever….    Want we leveren natuurlijk wel maatwerk! En altijd in verbinding met anderen. Samen. Want alleen vinden we er niks aan!

 

 

 

 

 

Vijf!

Vijf is een prachtig concept. Het helpt de opdrachtgever om feedback, nieuwe inzichten en opninies te verzamelen. Om te onderzoeken en zichtbaar te maken wat er leeft!                      We faciliteren de dialoog en doen dat echt anders dan anderen!                                  We maken complexe vraagstukken simpel. We maken gebruik van bestaande netwerken en menselijk kapitaal. We denken niet vanuit het probleem maar vanuit de oplossing. We zijn geen eendagsvlieg maar een serieuze innovatie die gaat voor duurzaamheid. We zijn een nieuwe manier van communiceren. Geen saaie debatten. Geen smoezelige achterafzaaltjes. Maar mooie locaties, dynamische werkvormen en inspirerende sprekers. We prikkelen en dagen de deelnemers uit om hun horizon te verbreden. Met respect, nieuwsgierig en in alle vrijheid en diversiteit. 

 

We vinden het een mooie uitdaging om Vijf te verbinden met de stad Rotterdam. Natuurlijk omdat we zelf Rotterdammers zijn en deze stad in ons hart klopt. Omdat we iets willen betekenen voor onze stad. Omdat we denken dat het een concept is dat bij de stad past. Creatief, no-nonsens, eigentijds en ludiek. Maar het Vijf concept en de methodiek zijn ook uitstekend toepasbaar in verschillende andere domeinen; zowel sociaal cultureel en maatschappelijk als in de kunst- en cultuursector of binnen het bedrijfsleven. Of binnen de zorg, het onderwijs, welzijn of de politiek. Op alle vraagstukken waarin we de dialoog, in al haar facetten, als middel willen inzetten. Op alle plekken en binnen alle vraagstukken waarin we hechten aan de mening, visie, opinie, oplossingen en feedback van burgers en klanten. Van gewone maar toch heel bijzondere mensen.                                                                                                            Of het nu gaat om verandertrajecten, burgerparticipatie, het creeeren van draagvlak of de marketing van een nieuw product. Vijf is, steeds op maat gemaakt, breed inzetbaar. Vijf kan en wil het verschil maken voor jou probleem, vraag of product. Vijf is in alle bescheidenheid een prachtig middel om in te zeten wanneer jij dat nodig vindt!

 

Feelgood op het werk

Welzijn is een gevoel van welbevinden. Een algemeen gevoel van tevredenheid over verschillende aspecten van het leven. Individuele geluksbeleving; los van materiële behoeften.

 

Feelgood op het werk is een serie interactieve workshops met als rode draad en belangrijkste doel het welbevinden van mensen.

Tijdens de workshops staan we stil bij een aantal interessante en zinnige vragen om daarna weer doelgericht vooruit te kunnen. Mentaal fit en (weer) in balans. Waardoor werken en samenwerken zoveel leuker, gemakkelijker en succesvoller wordt.

De workshops hebben thema's als:

 • geluk
 • zelfvertrouwen
 • talent
 • assertiviteit
 • ambities en dromen
 • toekomstbeeld
 • positief denken
 • werk en gezin
 • zingeving
 • zorgen voor jezelf

Deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen aan bod komen in de vier tot zes workshops waaruit een serie zal bestaan.

De workshops samen helpen de deelnemers met het maken van een persoonlijk ontwikkelplan,  waarmee ze in de praktijk zelf aan de slag gaan.

Goed om in te zetten tijdens of na veranderingstrajecten, als onderdeel van een bedrijfsplan, ter preventie van verzuim, bij een jubileum of andere bijzondere gebeurtenis of gewoon als een mooi cadeautje.

 

Kenmerken van onze workshops zijn:

 • eigen kracht van de deelnemers staat centraal
 • leuke werkvormen
 • interactief, innovatief en creatief
 • serieus.... maar met een knipoog; leren mag tenslotte ook leuk zijn
 • gefundeerd op moderne psychologie en wetenschap
 • positieve benadering; we gaan uit van kansen en mogelijkheden

 

 

Weerbaarheidstrainingen


In onze weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Aan de hand van mentale maar ook fysieke oefeningen gaan we aan de slag! De nadruk ligt meer op "sterker in je schoenen staan" dan op zelfverdediging.

TOOLZ Trainingen heeft verschillende weerbaarheidstrainingen:

 

Weerbaarheidstraining voor vrouwen

Deelnemers leren hun eigen grenzen kennen en daarmee om te gaan. Ze oefenen in het gebruiken van hun lichaam, stem, ogen en kracht. Maar ook ontspanning en uitdaging vormen elementaire onderdelen van deze training.

De training bestaat uit vier lessen van elk twee uur en is geschikt voor groepen tienermeiden, jongeren en volwassen vrouwen. Het programma wordt enigszins aan de leeftijd van de deelnemers aangepast.

Daarnaast is het mogelijk om de training uit te breiden met een of meerdere Feelgood Workshops

Weerbaar communiceren

Deze training is het vervolg op de "gewone" weerbaarheidstraining voor vrouwen. Deelnemers leren verbindend communiceren, inzicht te krijgen in de eigen communicatiestijl en om op een positieve manier om te gaan met conflicten.

De training bestaat uit drie lessen van elk twee uur.

 


Weerbaarheidstraining voor             kinderen 8 - 12 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn heel goed in staat om te reflecteren op hun eigen emoties, handelen en gedrag. Tijdens de fysieke maar vooral ook mentale oefeningen is dat dan ook vooral wat we doen. Samen met de deelnemers kijken we waarom ze iets moeilijk of lastig vinden en wat ze zelf kunnen doen in zo'n situatie. Daarbij wordt er natuurlijk gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en komen onderwerpen als groepsdruk, ontspanning en uitdaging aan de orde.

De weerbaarheidstraining is opgebouwd uit leuke en vooral fysieke lessen en sluit prima aan op de ontwikkeling van de doelgroep.

De training bestaat uit zes lessen van 1,5 uur of negen lessen van 1 uur.

Overige trainingen

Trainingen rond opvoeden en ouderschap

 

Positief opvoeden   

Positief opvoeden is een training voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar.

De training helpt u om oorzaken van gedrag bij uw kinderen te herkennen en leert u hoe u gewenst gedrag bij uw kinderen kunt stimuleren. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan. De training behandelt opvoedingsvaardigheden die werken, manieren om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren, vaardigheden in het omgaan met probleemgedrag van uw kind en biedt praktische handvatten. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten. 

 

Training  pittige pubers 

In de puberteit is de rol van ouders heel belangrijk, zowel van vader als moeder. Hoe vervult u die rol als uw kind steeds meer zijn eigen gang wil gaan? Hoe weet u waar uw kind uithangt, met wie en of het oké is wat hij of zij buiten de deur doet? Hoe voorkomt u dat het uithalen van kattenkwaad overgaat in het plegen van delicten? In de training kunt u met andere ouders, die ook te maken hebben met een pittige puber, praten over alle belangrijke kanten van het opvoeden van uw kind. U maakt kennis met de praktische vaardigheden die u kunt inzetten om het gedrag van uw kind te beïnvloeden. Ook kunt u zorgen met elkaar delen en tips uitwisselen rondom de thema’s  

 • Praten met uw puber
 • Zicht houden
 • Begrenzen

Deze training bestaat uit vier bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders van kinderen van 9 tot 15 jaar.